benlamond

28 tekstów – auto­rem jest ben­la­mond.

Starość

Młodości odeszłaś
po gład­kim ciele po­zos­tało wspomnienie
włosy spląta­ne w siwą pajęczynę
ręce jak gałezie
po­wyk­rzy­wiane przez wiatr
dłonie jak sęki na drzewie
no­gi jak głazy
oczy jak zachodzące już słońce
us­ta już nie jak maliny
skóra jak ko­ra na drzewie
ale w pier­si trze­poce wciąż serce
żar­li­we
spragnione
ot­warte i szczere
i choć ciało umiera powoli
i zmienia się codziennie
to mo­je ser­ce wciąż młode
i póki bić będzie
póty ja młoda duchem będę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 lutego 2017, 04:19

Zazdrość

Uśmie­cha się krzywo
za­wis­tnie spogląda
kręci się w kółeczko jak fryga
i gry­zie i gry­zie i gryzie
aż skręca wnętrzności
wy­pala wszys­tkie trzewia
i wrzeszczy
i gry­zie i gry­zie i gryzie
kłuje w boku
świd­ru­je oczkami
pojęku­je, świszczy i dyszy
i gry­zie oj gry­zie cię zazdrość 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 marca 2016, 22:14

"Byłeś moją miłością"

Byłeś moją miłością, is­totą życia
po­wiet­rzem, skrzydłami moimi,
byłeś jak pro­myk słońca w pochmur­ny dzień,
jak łyk wo­dy dla sprag­nione­go wędrowca.
I przyszedł dzień,czar­ny jak kruk
który roz­lał smołę w moim sercu
dzień który po dziś tkwi w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 marca 2015, 10:43

A JEDNAK KOCHANIE...

choć gwiazd na niebie miliony
i nieod­kry­tych galaktyk
niep­rze­mie­rzo­nych światów
i niez­na­nych granic
to jed­no jest prawdziwe
to mo­je dziś uczucie
jeszcze małe ,maleńkie
w zalążku, a jednak
kiełkujące gdzie w duszy i w sercu
tak małe jak embrion
jak ziaren­ko piasku
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 stycznia 2013, 01:02

PODEJŚCIE

Pod górę wciąż...pod górę...
i końca nie wi­dać...szczy­tu nie ma..
a co mnie tam czeka
na końcu
niez­ba­danej dro­gi...na końcu te­go piekła...
nikt te­go nie wie...póki czas nie przyj­dzie...póki nie przyj­dzie ten moment
który po­wie nam ,że to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 grudnia 2012, 21:20

TEN ANIOŁ

Anioł stoi obok
czy stróż czy wróż...
Anioł czy niebios czy hadesu
Ale znów się upił, znów wzrok swój spuścił...
zos­ta­wił mnie znów
sa­mopas mnie puścił - znów
na skrzydła lo­su rzu­cił - znów
i co mi po­wiesz Aniele-Diable
znów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2012, 12:28

Nie chcę tak......

Nie chcę tak dłużej
tak dłużej się nie da
więc proszę....zos­taw...więc proszę daj spokój...
kochałam...wie­rzyłam...i byłam ślepa..
marzyłam....chciałam....prosiłam...
jeszcze raz te­raz...mówię...spokój już daj...
me­mu ser­cu....mej duszy....odpuść
bo nig­dy Ci nie zależało...
nie mówiłeś ani jed­ne­go słowa prawdy...
a ja siebie wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2012, 21:50

PONIEKĄD

Po­niekąd....jeśli jes­teś blis­ko boli
Po­niekąd....jeśli będziesz daleko
też będzie bolało
Poniekąd
a jeśli uwierzę ...jeśli zaufam....jeśli pokocham
co będzie
a jeśli po­niekąd to zro­bię....co będzie
te­go nie wie nikt
ani ja ,ani Ty
kto z nas jest nap­rawdę ...a kto nie
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2012, 20:11

MILCZENIE

Two­je mil­cze­nie jak krop­la łzy
spływa wspomnieniem
Two­je mil­cze­nie jak krop­la krwi
spływa dziś bólem
Two­je mil­cze­nie mówi mi odejdź
Two­je mil­cze­nie spra­wia mi ból
jest szlachet­nym wy­pełnieniem
cier­pię ale to mnie uszlachetnia
A Two­je mil­cze­nie po­zos­ta­wiam bez słów...
Nadejdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 listopada 2012, 17:46

Piękoność

I znów duszę moją prze­pełnia ból
i znów da­je o so­bie znać duch przeszłości
nies­pełnione marze­nia wy­lewają się niczym wulkan
I znów mam wątpliwości
w pajęczą sieć schwy­tane uczucia
palą do żywego
i bo­li ser­ce i bo­li dusza
przepełnia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 listopada 2012, 05:59

benlamond

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

benlamond

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 lutego 2017, 18:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st Starość

2 lutego 2017, 18:51Samotnik-Pustelnik sko­men­to­wał tek­st Starość

2 lutego 2017, 18:40Cris sko­men­to­wał tek­st Starość

2 lutego 2017, 10:15onejka sko­men­to­wał tek­st Starość

2 lutego 2017, 06:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Starość

19 marca 2015, 19:39Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Byłeś moją miłością

19 marca 2015, 10:49krysta sko­men­to­wał tek­st Byłeś moją miłością

19 marca 2015, 10:43benlamond do­dał no­wy tek­st Byłeś moją miłością